Bezpłatne Kursy Językowe dla Dorosłych

Skorzystaj i Ty!

Zapraszamy do skorzystania z darmowych kursów nauki języków! Nasza szkoła organizuje dofinansowane z Budżetu Unii Europejskiej, Bezpłatne Kursy języków: niemieckiego, francuskiego lub angielskiego, adresowane do mieszkańców Subregionu ZIT WrOF (Sprawdź zakres subregionu: https://zitwrof.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-zit-wrof/).

 

Uczestnictwo:

Grupą docelową projektu stanowią osoby spełniające następujące warunki:

  • Zamieszkują na terenie Subregionu ZIT WrOF, oraz
  • Osoby w wieku 25-49 lat, z wykształceniem max. średnim, lub osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na poziom wykształcenia.

Korzyści:

Udział w bezpłatnym kursie językowym w zakresie 180 godzin zegarowych (8 miesięczny kurs, 2 spotkania w tygodniu po 3 godziny zegarowe). Zakres kursu prowadził będzie do nabycia pełnych kompetencji językowych na poziomie A, B lub C, według ESOKJ.
Kursy będą organizowane od września 2018 roku, dwa razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe, w modułach: 90 minut zajęć – 15 minut przerwy – 90 minut zajęć.
Kursy prowadzone będą we Wrocławiu lub w miejscowościach, w których będą zorganizowane 12-osobowe grupy na jednolitym poziomie kompetencji wstępnych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz na stronie: http://angielski-wroclaw.pl/kontakt/.

Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (Imię, numer telefonu i adres e-mail), oraz wybór kursu językowego, którym jesteście Państwo zainteresowani, wraz z podaniem wstępnych kompetencji językowych.
Pracownik działu rekrutacji skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych informacji. O uczestnictwie w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Nie zwlekaj z podjęciem decyzji! Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie