English Cafe w Evergreen!

Angielski egzaminy TOEIC Wrocław

Nowa formuła zajęć z języka angielskiego dla dorosłych na wyższych poziomach (od B1+):

Kurs konwersacyjny – “English Cafe”:

“English Cafe” to 90 minut rozmowy w języku angielskim w oparciu o ciekawy materiał wideo lub artykuł dotyczący bieżących wydarzeń społecznych, gospodarczych lub kulturalnych.
Głównym celem kursu “English Cafe” jest nabywanie i ćwiczenie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz wzbogacanie słownictwa poprzez poznawanie nowych wyrażeń, zwrotów, i idiomów.

Dla kogo

Oferta skierowana jest do osób, które posługują się językiem angielskim, ale chciałyby stale podnosić swoje umiejętności oraz dla osób ceniących sobie elastyczność.
Każdy 90-minutowy moduł stanowi jedną całość, dzięki czemu na zajęcia można uczęszczać jeden lub dwa razy w tygodniu.

Elastyczność

Spotkania “English Cafe” odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach: 18:20-19:50.
W zależności od zainteresowania kurs może zostać rozszerzony o poniedziałki i środy.
Osoby, które zdecydują się na wybór zajęć jeden raz w tygodniu, mogą w każdym tygodniu wybrać inny dzień zajęć.

Ceny

Opcja I: uczestnictwo jeden raz w tygodniu: 
9 rat po 200 zł / m-c
Opcja II: uczestnictwo dwa razy w tygodniu: 
9 rat po 300 zł / m-c