Oprócz kursów języka angielskiego i innych języków obcych Evergreen oferuje również drobne, pisemne tłumaczenia:

  • tekstów użytkowych,
  • tekstów specjalistycznych,
  • korespondencji biznesowej,
  • stron internetowych,
  • innych niewielkiej długości tekstów.

O szczegóły prosimy pytać drogą mailową.